Projekt på Änggärdet

Utöver det löpande arbetet med gårdens skog och odlingar har vi tidsbegränsade projekt som initierats av gruppen eller enskilda medlemmar.

PiP - Planetskötare i praktiken

Läs mer om pip-projektetNaturvårdsåtgärder i skogen