Planetskötare i praktiken

Under hösten 2018 ville flera medlemmar pröva möjligheten att söka olika former av gårds- och utvecklingsstöd och kontakt togs bl a med Leader i Södermanland som tillsammans med Jordbruksverket och EU delfinansierar lokal utveckling. Flera projekt diskuterades utifrån personliga medlemsinitiativ. Ett av dessa var att låta skolbarn få komma till Änggärdet och plantera träd. En medlem, Tomas Ögren tillsammans med en samarbetspartner i byn Skebokvarn, Marieke Malotaux åkte till Helsingborg som just var i färd med att låta 1500 barn i åk 4 plantera lika många träd. Miljökontoret i Helsingborg blev en inspirationskälla och en projektansökan togs fram efter kontakter med Leader. Projektet bantades efter diskussioner inom Änggärdet ner till ett pilotprojekt som genomfördes hösten 2019 och våren 2020. Projektet är nu i avslutningsfasen och kontakter har tagits med många markägare, med Flens kommun och andra intressenter för att diskutera projektets ev framtida utveckling och betydelse för klimatet, för biodiversiteten i våra skogar och betesmarker och för barnens engagemang. Vi är glada för att ha kunnat genomföra detta projekt och hoppas att både denna rapport, foldern; Handledning för att starta motsvarande projekt och sagan: Onkel Toms samvete, kan få en stor spridning.