Årsberättelse 2021

Detta var tionde året gården var i föreningens ägo, och vi firade 10-års jubileum den 4 september 2021 med fika, lekar, körsång, middag, limbo och dans i fårstallet. I middagen återfanns naturligtvis mycket av det goda som vi har odlat tillsammans under året!

Vi har just nu 2 provmedlemmar, ett samarbete med en granne som utvecklar en skogsträdgård på Änggärdets mark och medverkar i infrastrukturgruppen och ett samarbete med vår granne Inga om hönsen. På gården bor just nu Sirpa (i boningshuset), Jakob som flyttade sin vagn från paddocken till skogsbrynet bredvid Toves och Tomas hus och Tove (för det mesta). Helenas vagn har flyttat till en ny iordningställd plats bredvid norra vagnslidret. Linus och Elin har köpt en timmerstuga som ska byggas upp på Änggärdet: Det finns nu ett bygglov till denna stuga i närheten av boningshuset i riktning mot skogsträdgården.

Coronan gjorde att vi fick ställa om en del av arbetet även under 2021, men i och med att de flesta vuxna var vaccinerade framåt sommaren blev livet på gården under sommarveckorna mer avslappnat och “som vanligt”, som åren innan corona.

En positiv effekt av coronaåret 2021 var att fler medlemmar var längre tidsperioder på gården. Så mycket blev gjort, uppätet, skördat, omhändertaget!

Kommunikation och dokumentation

Vi fortsätter att använda vår gemensamma mapp på google drive. Alla arbetsgrupper och styrelsen har egna mappar där. Vi har två maillistor; en för medlemmar och provmedlemmar (anggardet-listan) och en för medlemmar, provmedlemmar och andra intresserade (gårdsgemenskap-listan). Dessutom har vi en messenger-grupp “Änggärdet på plats” där snabbare puckar kan skickas runt och där de flesta är med.

Styrelsens arbete

Styrelsen har haft regelbundna möten (ca var sjätte vecka) digitalt. Protokollen samlas på google drive.

Djur på Änggärdet

Under sommaren 2021 hade vi återigen tre stutar på besök. En ny betesplanering testades, där stutarna fick tillgång till mindre “strippar” efterhand för att beta av dessa ytor ordentligt. Det dagliga arbetet med stutarna bestod för övrigt mest i att fylla på med vatten och slå gräs längs med stängslet.

Höns har vi i dagsläget 16 stycken, och en tupp. Vi fick en oplanerad kull egna kycklingar: En höna hade “försvunnit”, men kom hem efter 3 veckor med ett gäng små kycklingar i släptåg. Vi fick även fyra kycklingar av sorten “Orpington” som kläcktes och växte upp i Los rum i Älvsjö fram till sin flytt till Änggärdet.

Katterna Polis och Krabban gör sitt bästa och håller gårdens sorkar, möss och råttor i schack. Polis har fått sköldkörtelsproblem och får medicin mot detta. Hon fick också ett sår i ögat som var på väg att bli opererat, men plötsligt läkte av sig själv. Även Krabban har haft hälsoproblem och efter veterinärbesök och försök till medicinering så insåg vi att hon tyvärr behövde lämna oss.

Kaninen Vilda fortsätter att leva fritt på gården. Hon håller mest till i ladan och sällskapar med hönsen. Hon blir glad att få en bit knäckebröd eller morot och vill gärna bli klappad och kelad med.

Sociala gruppen

Vi hade två workshopar på Zoom om NVC sent på hösten, som Joacim Berggren höll i.

Odlingsgruppen

Förra årets första riktig stora gräskompost (ca 18 meter lång) kom till användning under detta år. Mängden var rätt lagom och allt material gör nu nytta i våra diverse odlingsbäddar. En ny gräskompost anlades också. Vi införskaffade en elgräsklippare med uppsamlare för att få mer klippt och för att bli mer självförsörjande på gräsklipp till odlingarna. Vi hämtade också gödsel från Glastorp, en win-win. Ägarna kom hem till ett tömt fårstall efter sin semester och vi fick organiskt material till odlingen.

En nyhet för året var en ambitiös utomhustomatodling, som blev väldigt lyckad och gav en rik skörd av mycket goda tomater ända in i början av oktober. Gurkan på friland blev lyckad och det blev en massa burkar inlagd dito.

Även gråärterna höll i år vad de lovade: De 50 kvadratmeter ytan på 5:an (bakom tunneln) gav 10 kg torkade ärtor i skörd, som kom till användning bland annat i form av falafel på festmiddagen.

Frosten överraskade oss till skördehelgen och vårt 10-årsjubileum den 4 september.

Vi fick fler inneboende i odlingarna i form av huggormar. Dåligt för sorken.

Lärdomar: Lök och rödbetor blir fortfarande små. Det måste gödslas mer innan. November kan bli kall, skörda rotselleri tidigare eller täck noggrannare, årets selleri frös tyvärr fast. Purjolök måste skördas modigare, främst till arbetshelger men att man också tar hem under höstvintern.

Infrastrukturgruppen

I området väster och norr om Tobo har ett arbete att frilägga en lövskog på 0,8 ha avslutats. Vi har fått ett miljöstöd på 7200 kr från skogsstyrelsen för detta, efter besök av en skogsvårdkonsulent som givit detaljerade anvisningar för arbetet. Hästen Klara körde ut stockarna även i år. Vedförrådet var fyllt till brädden efter vintern 2021, och under vintern 22 har vi mest tagit hand om vindfällen och rensat sly vid ån. Vi har också hanterat granbarkborreangrepp.

Förberedelser har påbörjats för att kunna ta vatten från ån för odlingarna med tanke på dels större näringsvärde, bevattningsrestriktioner under sommarmånaderna och kostnader för det kommunala vattnet.

Två rejäla sandbäddar för bin ordnades, dels vid skogsträdgården och dels vid infarten, med förhoppning om mycket surr framöver!

Ett släp är nu i Änggärdets ägor via inköp av nya däck det gamla släpet. Ängarna har slagits och materialet samlats in till en ny gräskompost.

Bygg och underhållsgruppen

Efter en vinter med mycket fågelinfluensa, där hönsen inte kunde röra sig fritt över gården som vanligt, fick hönsgården en ordentlig upprustning med förstärkt takkonstruktion och ett bättre nät. Virket till detta kom från Henriks och Antons sågverk.

Fårstallet fick sina takskruvar utbytta.

I början av sommaren upptäcktes att solcellerna på uthuset inte fungerade, förmodligen på grund av åska. 25 januari 2022 så fick vi igång dem, efter köp av en ny växelriktare.

Pannan har krånglat och det krävdes en del utredning att få klarhet i vad problemet var. Vi bytte en pump från ack-tankarna och ersatte de många expansionskärlen med ett. Vi identifierade senare att det var en temperaturgivare på från-vattnet från ack-tankarna, igensatta filter och temperaturvisare på pannan kanske var det verkliga problemet. I mars 2022 fungerar pannan, men under december 2021 innebar detta att vi fick värma en hel del med el och mycket merarbete, främst för Sirpa.

Två roligare saker är att vi ordnat ett nytt “skörderum” i ladan, bland annat med eget virke, och påbörjat renovering av matrummet. Vi har även påbörjat utredning av nytt värmesystem.

Övrigt

Henrik och Anton och Kristina införskaffade ett mobilt sågverk som för tillfället står i paddocken. Den har börjat leverera virke till diverse småprojekt på gården.

Den skräphög vi för många år sedan hittade längs vägen mot Tobo har äntligen blivit utgrävd och bortforslad.

Studsmattan har som vanligt använts flitigt. Det gäller även discorummet i fårhuset, som utsmyckats med en scen, ljudanläggning, discokula och storbildsskärm.

Vi har två gånger under sommaren 2021 deltagit i “byloppis” där vi öppnat Änggärdet för utomstående genom att ordna loppis i Fårstallet.

Vår grannes arbete med skogsträdgården har fortsatt och där finns numer 15 fruktträd och 42 bärbuskar. Området är också omringat av klibbal, havtorn och en vacker gärdsgård. Hon erbjuder gärna att Änggärdare tar sig an de delområden som ännu inte är planterade för att skapa sin egen odling på kullen